Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Navržení peptidových antigenů pro přípravu protilátek proti cytochromům P450
Název práce v češtině: Navržení peptidových antigenů pro přípravu protilátek proti cytochromům P450
Název v anglickém jazyce: Selection of peptide antigens for antibody preparation against cytochromes P450
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2007
Datum zadání: 13.10.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2008
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK