Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovení 2-methoxy-5-nitrofenolu na stříbrné amalgámové elektrodě
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení 2-methoxy-5-nitrofenolu na stříbrné amalgámové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of 2-methoxy-5-nitrophenol at silver amalgam electrode
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2007
Datum zadání: 12.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2008
Oponenti: doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK