Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Soukromé vojenské společnosti: Geopolitický nástroj, či nástroj soukromých zájmů
Název práce v češtině: Soukromé vojenské společnosti: Geopolitický nástroj, či nástroj soukromých zájmů
Název v anglickém jazyce: Private military companies: a geopolitical tool or a tool of private interest
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.07.2007
Datum zadání: 25.07.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2008
Oponenti: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK