Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovení Dichloranu na diamantové filmové elektrodě
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení Dichloranu na diamantové filmové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of Dichloran at diamond film electrode
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 11.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2008
Oponenti: doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem projektu je ověřit možnost stanovení nízkých koncentrací Dichloranu (fungicid) pomocí voltametrie na diamantových filmových elektrodách.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK