Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Mise NATO v Afghánistánu: Geografické aspekty bezpečnostní situace
Název práce v češtině: Mise NATO v Afghánistánu: Geografické aspekty bezpečnostní situace
Název v anglickém jazyce: NATO mission in Afghanistan: Geographical Aspects of security situation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 27.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK