Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Raná morfogeneze hlavy bichira: srovnávací a evoluční analýza
Název práce v jazyce práce (slovenština): Raná morfogeneze hlavy bichira:
srovnávací a evoluční analýza
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Early developmental morphogenesis of the head of bichir:
comparative and evolutionary perspectives
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.08.2007
Datum zadání: 23.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK