Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prognóza vývoje úmrtnosti na vybrané novotvary v České republice.
Název práce v češtině: Prognóza vývoje úmrtnosti na vybrané novotvary v České republice.
Název v anglickém jazyce: A forecast of trends in mortality from selected neoplasms in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Řešitel:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK