Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Zavedení techniky detekce glykoproteinů na PAGE a blotech
Název práce v češtině: Zavedení techniky detekce glykoproteinů na PAGE a blotech
Název v anglickém jazyce: Introduction of technique for detection of glycoproteins on PAGE and blots
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2006
Datum zadání: 22.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK