Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Geografické aspekty vývoje automobilového průmyslu v Evropě ve 20. století
Název práce v češtině: Geografické aspekty vývoje automobilového
průmyslu v Evropě ve 20. století
Název v anglickém jazyce: GEOGRAPHICAL ASPECTS AND IMPLICATIONS OF EUROPEAN AUTOMOBILE INDUSTRY IN THE 20th CENTURY
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2006
Datum zadání: 12.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Oponenti: Mgr. Petr Šulc
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK