Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulárně-buněčný mechanismus účinku ancymidolu na buněčné unie tabáku
Název práce v češtině: Molekulárně-buněčný mechanismus účinku ancymidolu
na buněčné unie tabáku
Název v anglickém jazyce: Molecular-cellular mechanism of ancymidol on tobacco ceil lines
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2006
Datum zadání: 07.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK