Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zemědělství Litoměřicka v transformačním období
Název práce v češtině: Zemědělství Litoměřicka v transformačním období
Název v anglickém jazyce: AGRICULTURE IN LITOMĚŘICE REGION DURING TRANSFORMATION PERIOD
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2006
Datum zadání: 21.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: Mgr. Jiří Stockmann
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK