Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Separace chirálních analytů kapilární zónovou elektroforézou
Název práce v češtině: Separace chirálních analytů kapilární
zónovou elektroforézou
Název v anglickém jazyce: SEPARATION OF CHIRAL ANALYTES BY CAPILLARY ZONE ELECTROPHORESIS
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2005
Datum zadání: 13.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK