Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otázka lidské přirozenosti v Aristotelově pojednání o slasti v Etice Níkomachově
Název práce v češtině: Otázka lidské přirozenosti v Aristotelově pojednání o slasti v Etice Níkomachově
Název v anglickém jazyce: The Problem of human nature in the conception of pleasure in Aristotle's Nicomachean Ethics
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2006
Datum zadání: 04.12.2006
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Filip Karfík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK