Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalita prostorů funkcí v harmonické analýze
Název práce v češtině: Optimalita prostorů funkcí v harmonické analýze
Název v anglickém jazyce: Optimality of function spaces in harmonic analysis
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Jednou z nejdůležitějších vlastností operátorů je jejich omezenost na různých prostorech funkcí. Základní představu o chování operátoru lze získat na základě jeho omezenosti na prostorech L^p, nicméně v mnoha limitních případech jsou tyto prostory nedostačující a je třeba je nahradit prostory obecnějšího typu, které dokáží chování funkcí popsat přesněji. Jedním takovým zobecněním L^p prostorů jsou prostory Orliczovy, v jejichž definici je funkce t^p nahrazena obecnou konvexní funkcí.

Student se nejprve seznámí se základy teorie Orliczových prostorů a s některými výsledky týkajícími se omezenosti operátorů harmonické analýzy, a poté se bude věnovat otázce, zda tyto výsledky jsou nejlepší možné v kontextu Orliczových prostorů.
Seznam odborné literatury
[1] L. Pick, A. Kufner, O. John and S. Fučík: "Function Spaces", Vol. 1., De Gruyter, Berlin, 2013.
[2] E. M. Stein, "Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions", Princeton University Press, 1970.
[3] T. Tao and J. Wright: "Endpoint multiplier theorems of Marcinkiewicz type", Rev. Mat. Iberoamericana 17 (2001), no. 3, 521 - 558.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK