Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvasinky jako nástroj syntetické biologie
Název práce v češtině: Kvasinky jako nástroj syntetické biologie
Název v anglickém jazyce: Yeast as a tool for synthetic biology
Klíčová slova: Saccharomyces cerevisiae, syntetický genom, metagenomika, homologní rekombinace
Klíčová slova anglicky: Saccharomyces cerevisiae, synthetic genome, metagenomics, homologous recombination
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Čáp, Ph.D.
Řešitel: skrytý - přihlášen/a
Datum přihlášení: 24.11.2023
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat využitím kvasinek, zejména druhu Saccharomyces cerevisiae v metodických přístupech využívaných v syntetické biologii. Zejména jde o velmi účinnou homologní rekombinaci, která u kvasinek probíhá a již je možno využít pro sestavování velkých molekul DNA, s nimiž se jinak in vitro velmi obtížně pracuje a dále pak možnost sestavení expresních knihoven ze syntetických genů, případně kombinací genů pro nalezení nových enzymatických aktivit a celých metabolických drah. Tyto přístupy se uplatňují jak v základním výzkumu tak v biotechnologiích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will focus on the usefulness of yeasts, in particular Saccharomyces cerevisiae, in methods used in synthetic biology. It is a very effective homologous recombination, which makes the yeast an excellent tool for assembly of large DNA molecules that are otherwise very difficult to prepare in vitro. In addition, homologous recombination can be exploited for assembly of expression libraries from synthetic genes or combinations of genes to find new enzymatic activities and even entire metabolic pathways. These approaches are applied both in basic research and in biotechnology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK