Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritika teorie idejí v první části Platonova dialogu Parmenidés
Název práce v češtině: Kritika teorie idejí v první části Platonova dialogu Parmenidés
Název v anglickém jazyce: Criticism of theory of forms in first part Plato's dialogue Parmenides
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.03.2006
Datum zadání: 23.03.2006
Datum a čas obhajoby: 06.02.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: doc. Mgr. Filip Karfík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK