Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Monte Carlo simulace proudové odezvy v polovodičovém detektoru.
Název práce v češtině: Monte Carlo simulace proudové odezvy v polovodičovém detektoru.
Název v anglickém jazyce: Monte Carlo simulation of the current responce in semiconductor detector.
Klíčová slova: Monte Carlo simulace|Generace náboje|Polovodičové detektory
Klíčová slova anglicky: Monte Carlo simulation|Charge generation|Semiconductor detectors
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2023
Datum zadání: 19.12.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.12.2023
Oponenti: doc. RNDr. Jan Kunc, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
OEM
1. Seznámit se s principem generace náboje v polovodičových detektorech.
2. Seznámit se s principen Monte Carlo (MC) simulací.
3. Popsat proudovou odezvu v polovodičovém detektoru pomocí MC simulací.
4. Diskutovat získané výsledky.
Seznam odborné literatury
1. Základy fotoniky 3, edit. B.E.A.Saleh, M.C.Teich, matfyzpress, ISBN 80-85863-05-7
2. Semiconductor detectors, 1968, edit. G.Bertolini, A.Coche, North-Holland Publish. Company, Amsterdam
3. Radiation Detection and Measurement, G.F.Knoll, J.Wiley and Sons,Inc., ISBN 978-0-471-07338-3
4. Odborné články týkající se dané problematiky
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na Monte Carlo simulace transportu náboje v polovodičových detektorech RTG a gama záření. Cílem práce je diskutovat možnosti charakterizace transportu náboje v polovodičovém detektoru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is focused on the Monte Carlo simulation of charge transport in gamma-ray and X-ray semiconductor detectors. The comparision of charge transport in different detectors will be the main goal of this work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK