Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluce karyotypu, repetitivních sekvencí a pohlavních chromozomů u vybraných skupin theraphosidních sklípkanů
Název práce v jazyce práce (slovenština): Evoluce karyotypu, repetitivních sekvencí a pohlavních chromozomů u vybraných skupin theraphosidních sklípkanů
Název práce v češtině: Evoluce karyotypu, repetitivních sekvencí a pohlavních chromozomů u vybraných skupin theraphosidních sklípkanů
Název v anglickém jazyce: Evolution of karyotype, repetitive sequences, and sex chromosomes in selected clades of theraphosid mygalomorphs
Klíčová slova: evoluce; fluorescentní hybridizace in situ, karyotyp; komparativní in situ hybridizace, párování chromozomů; pohlavní chromozomy, pavouk, repetitivní sekvence, sklípkan
Klíčová slova anglicky: chromosome pairing; comparative in situ hybridization; evolution; fluorescent in situ hybridization; karyotype; mygalomorph; sex chromosomes; spider; repetitive sequence
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřena na evoluci karyotypu, repetitivních sekvencí a pohlavních chromozomů u vybraných skupin theraphosidních sklípkanů, a to metodami standardní i molekulární cytogenetiky. Hlavní pozornost bude věnována evoluci neopohlavních chromozomů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study will be focused on evolution of karyotype, repetitive sequences, and sex chromosomes in selected clades of theraphosid spiders, namely by techniques of standard and molecular cytogenetics. Attention will be paid to evolution of neo-sex chromosomes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK