Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Theaitétos (151d7-187a7)
Název práce v češtině: Theaitétos (151d7-187a7)
Název v anglickém jazyce: Theaetetus (151d7-187a7)
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.12.2005
Datum zadání: 12.12.2005
Datum a čas obhajoby: 21.09.2005 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2005
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK