Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimální řízení stochastických lineárních rovnic s nekorelovaným šumem
Název práce v češtině: Optimální řízení stochastických lineárních rovnic s nekorelovaným šumem
Název v anglickém jazyce: Optimal Control of Stochastic Linear Equations with Uncorrelated Noise
Klíčová slova: optimální řízení|frakcionální Brownův pohyb|volterrovský šum
Klíčová slova anglicky: Optimal Control|Fractional Brownian Motion|Volterra Type Noise
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
V práci půjde především o shrnutí dosavadních poznatků (a eventuálně o jejich vylepšení) v oboru optimální regulace stochastických lineárních (případně tzv. bilineárních) rovnic v případě, kdy náhodné poruchy nemají tvar tzv. bílého šumu, ale mohou být korelované v čase. Příkladem je frakcionální Brownův pohyb. Tyto objekty jsou v posledních letech předmětem intenzivního studia. Případní zájemci z finanční a pojistné matematiky zhodnotí rovněž možné využití v tomto oboru (např. řízený geometrický frakcionální Brownův pohyb).
K vypracování bude na začátku potřebné podrobnější samostatné studium některých partií stochastické analýzy.
Seznam odborné literatury
1. Y.Hu and X.Y.Zhou, Stochastic control for linear systems driven by fractional noises, SIAM J. Control Optim. 43 (2005), 2245-2277

2. T.E. Duncan, B. Maslowski and B. Pasik-Duncan, Linear-quadratic control for stochastic equations in a Hilbert space with fractional Brownian motions, SIAM J. Control Optim. 50 (2012) ,507-531

J. Yong and X.Y.Zhou, Stochastic Controls: Hamiltonian Systems and HJB Equations, Springer-Verlag, 1999
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK