Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
O kvantitativních aspektech symplektické geometrie
Název práce v češtině: O kvantitativních aspektech symplektické geometrie
Název v anglickém jazyce: On quantitative aspects of symplectic geometry
Klíčová slova: symplektická geometrie
Klíčová slova anglicky: symplectic geometry
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Roman Golovko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.09.2023
Datum zadání: 09.10.2023
Zásady pro vypracování
Student bude studovat kvantitativní aspekty moderní symplektické geometrie, jako jsou různé typy symplektických kapacit.
Hlavním cílem je seznámit se s kvantitativními metodami v symplektické geometrii a provést určité výpočty.


The student will study the quantitative aspects of modern symplectic geometry such as different types of symplectic capacities.
The main goal is to learn about quantitative methods in symplectic geometry and to perform certain computations.

Seznam odborné literatury
D. McDuff and D.A. Salamon, Introduction to Symplectic Topology, OUP, Oxford, (1995).

K. Cieliebak, H. Hofer, J. Latschev and F. Schlenk, Quantitative symplectic geometry, Recent Progress in Dynamics
MSRI Publications, Volume 54, (2007).

M. Hutchings, Recent progress on symplectic embedding problems in four dimensions, Proceedings of the National Academy of Sciences, 108 (20) 8093-8099, (2011).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK