Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Růst nanočástic v kapalném prostředí technikou magnetronového naprašování
Název práce v češtině: Růst nanočástic v kapalném prostředí technikou magnetronového naprašování
Název v anglickém jazyce: Growth of nanoparticles in liquid medium using magnetron sputtering technique
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2023
Datum zadání: 25.09.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2023
Konzultanti: Yevheniia Lobko, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s literaturou.
2. Magnetronové naprašování Pt nebo jeho slitin na povrch kapaliny.
3. Charakterizace připravených vzorků pomocí SEM-EDX.
4. Měření hydrodynamického poloměru částic metodou DLS.
5. Studium katalytické aktivity pomocí R/RDE.
6. Vyhodnocení výsledků a sepsání bakalářské práce
Seznam odborné literatury
[1] Sergievskaya et. al., Beilstein J. Nanotechnol. 2022, 13, 10–53.
[2] Physical Principles of Electron Microscopy, Springer, Egerton R., New York, USA, (2007), ISBN-13: 978-0387-25800- 0.
[3] Handbook of fuel cells: Fundamentals, technology, applications, W. Vielstich, A. Lamm, H.A. Gasteiger, Wiley 2003, ISBN: 978-0-471-49926-8.
[4] https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/zetasizer-range/
Předběžná náplň práce
Rychlý rozvoj vodíkové technologie je řízen potřebou snížit emise skleníkových plynů a přechodem k udržitelnějším zdrojům energie. Tato technologie je založena na elektrochemické přeměně vodíku, kyslíku a vody, která vyžaduje nanostrukturní katalyzátory. Intenzivní výzkum nových katalyzátorových materiálů vyžaduje jemnou kontrolu nad složením a schopnost pohodlně vytvářet vícesložkové materiály. Využití přístupu „klasické“ chemické syntézy je nevýhodné pro svou složitost, zejména pro syntézu vícesložkových materiálů. Na druhou stranu magnetronové naprašování poskytuje veškerou potřebnou flexibilitu, snadnost a přesnou kontrolu složení atd. Tato práce se zaměří na přípravu nanočástic katalyzátoru na povrchu kapalného materiálu pomocí magnetronového naprašování. Nanesené nanočástice pak budou charakterizovány pomocí dynamického rozptylu světla (DLS), skenovací elektronové mikroskopie a přidružené energiově disperzní rentgenové spektroskopie (SEM-EDX). Elektrochemická aktivita katalyzátoru bude charakterizována pomocí metody R/RDE.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK