Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Platónův Timaios: pohyb jako popis vzniklého jsoucna.
Název práce v češtině: Platónův Timaios: pohyb jako popis vzniklého jsoucna.
Název v anglickém jazyce: Soul, Body and Movement.
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2005
Datum zadání: 29.11.2005
Datum a čas obhajoby: 27.09.2005 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2005
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: doc. Mgr. Filip Karfík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK