Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evaluation of public programs
Název práce v češtině: Hodnocení dopadů veřejných programů
Název v anglickém jazyce: Evaluation of public programs
Klíčová slova: evaluace, hodnocení dopadů, impact evaluation, veřejné programy, theory-based evaluation, kontrafaktuální evaluace
Klíčová slova anglicky: evaluation, impact evaluation, public programs, counterfactual evaluation, theory-based evaluation
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Závěrečná práce aplikuje postupy evaluace dopadu za účelem vyhodnocení efektů, které hodnocený program přinesl nebo přináší. Při hodnocení se soustředí na konkrétní veřejněpolitický program nebo opatření. Možné přístupy k evaluaci: theory-based přístupy (realistic evaluation, theory of change, contribution analysis); counterfactual přístupy (CIE, pre-post, intervenční a kontrolní skupina, faktoriální a blokový design, difference in difference, regresní diskontinuita, propensity score matching, instrumentální proměnná). Předpokladem pro CIE evaluace je dostupnost vhodných empirických dat umožnujících vyhodnocení efektů programu / opatření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The final thesis applies impact evaluation methods to assess the effects of the evaluated programme. The evaluation focuses on a specific public policy programme or measure. Possible evaluation approaches: theory-based approaches (realist evaluation, theory of change, contribution analysis); counterfactual approaches (CIE, pre-post, intervention and control group, factorial and block design, difference-in-difference, regression discontinuity, propensity score matching, instrumental variable). A prerequisite for CIE evaluations is the availability of appropriate empirical data to enable evaluation of programme/measure effects.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK