Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Užívání psychoaktivních látek (legálních i nelegálních) jako sociální problém
Název práce v češtině: Užívání psychoaktivních látek (legálních i nelegálních) jako sociální problém
Název v anglickém jazyce: .
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Závěrečná práce analyzuje příčiny vzniku a přetrvávání užívání vybrané psychoaktivní látky (drogy) nebo skupiny látek ve společnosti. Při analýze se soustředí na konkrétní skupinu uživatelů a aplikuje vybrané paradigma nahlížení na sociální problémy (objektivistické či konstrukcionistické). Příkladem může být užívání nových syntetických drog tzv. psychonauty (experimentátoři) nebo návštěvníky parties. Možné metody výzkumu: etnografický výzkum, analýza statistických dat a dat z výběrových šetření, analýza diskurzu apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK