Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis of meiotic spindle microscopy images captured with light-sheet microscope
Název práce v češtině: Analýza mikroskopických snímků dělícího vřeténka, pořízených light-sheet mikroskopem
Název v anglickém jazyce: Analysis of meiotic spindle microscopy images captured with light-sheet microscope
Klíčová slova: dělící vřeténko|mikroskopické zobrazování|zpracování obrazu|segmentace obrazu|strojové učení|metody hlubokého učení
Klíčová slova anglicky: meiotic spindle|microscopy imaging|image processing|image segmentation|machine learning|deep learning methods
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Schier, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2022
Datum zadání: 30.11.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.12.2022
Datum a čas obhajoby: 29.06.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2023
Oponenti: prof. Ing. Pavel Zemčík, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Samičí pohlavní buňky jsou citlivé vůči poruchám při dělení chromozómů v průběhu meiozy. Tyto poruchy mají závažné důsledky ve formě poškození plodu nebo rizika potratu. Rozdělení chromozómů během buněčného dělení zajišťuje tzv. dělící vřeténko. Proto je důležité zkoumat mechanismy, které ovlivňují jeho správnou tvorbu.
K tomu se používají mj. experimenty, ve kterých je vývoj dělicího vřeténka sledován pomocí tzv. light-sheet mikroskopu, pomocí kterého získáváme časovou sérii 3D snímků vřeténka. Toto pozorování produkuje poměrně velké množství dat: v případě dat, se kterými pracujeme, je to téměr 4GB dat v jednom záznamu, přičemž během jednoho experimentu je pořízeno 10-20 záznamů.

Úkolem této práce je vyvinout software pro automatizované zpracování záznamů vývoje dělícího vřeténka a vyhodnocení vybraných parametrů jeho vývoje (např. počátek tvorby vřeténka, sledování jeho objemu, detekce rozdělení vřeténka, příp. další podle potřeby).

Práce předpokládá znalost základů lineární algebry, práce s digitálním
obrazem a zkušenost s programováním.

Postup:
1/ Provést rešerši relevantní odborné literatury a existujících softwarových knihoven
2/ Navrhnout vhodný postup zpracování mikroskopického záznamu vývoje a provést
jeho porovnání s referenčními daty.

Zpracování software do formy uživatelsky příjemné aplikace není podmínkou, ale
bude vítáno.
Seznam odborné literatury
1) Goodfellow, Ian, et al.: Deep Learning, MIT Press, 2016
2) Blengini, Cecilia S., et al.: Aurora kinase A is essential for meiosis in mouse oocytes, PLoS Genet 17(4), 2021
3) Milletari, Fausto, et al.: V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation, 2016 Fourth International Conference on 3D Vision (3DV), 2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK