Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém pro demonstraci různých typů podvozků mobilních robotů
Název práce v češtině: Systém pro demonstraci různých typů podvozků mobilních robotů
Název v anglickém jazyce: System for demonstrating different mobile robot drive configurations
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Student navrhne řídící software pro ovládání robotických platforem s různým typem podvozků (Ackermann, diferenciální, všesměrový) a dále jednotnou řídící aplikaci pro uživatele. Pomocí těchto prostředků má být možné demonstrovat možnosti a schopnosti zmíněných různých typů pojezdů.
Seznam odborné literatury
P. Corke, Robotics, vision and control, Springer, 2017, ISBN 978-3-319-54413-7
B.Siciliano, O.Khatib, Handbook of Robotics, Springer 2008, ISBN 978-3-540-23957-4
S.M.LaValle, Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006, ISBN 9780521862059
C.Stachniss, Robotic Mapping and Exploration, Springer 2009, ISBN 978-3-642-01096-5
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK