Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chemická modifikace glykopeptidů a predikce jejich retenčního chování při hydrofilní kapalinové chromatografii
Název práce v češtině: Chemická modifikace glykopeptidů a predikce jejich retenčního chování při hydrofilní kapalinové chromatografii
Název v anglickém jazyce: Chemical modification of glycopeptides and prediction of their retention on hydrophobic liquid chromatography
Klíčová slova: chemická modifikace glykopeptidů, predikce retence, hydrofilní kapalinová chromatografie
Klíčová slova anglicky: glycopeptide modification, retention prediction, hydrophobic liquid chromatography
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Náplní práce bude příprava glykopeptidů štěpením modelových glykoproteinů, jejich chemická modifikace vybranými modifikačními činidly a porovnávání retence modifikovaných a nemodifikovaných glykopeptidů při hydrofilní kapalinové chromatografii (ve spojení s hmotnostní spektrometrií) za účelem objasnění vlivu jejich peptidové páteře na retenčním mechanismu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK