Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Design nových permanentních magnetů
Název práce v češtině: Design nových permanentních magnetů
Název v anglickém jazyce: Design of novel permanent magnets
Klíčová slova: permanentní magnety|DFT|elektronová struktura
Klíčová slova anglicky: permanent magnet|DFT|electronic structure
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Zájem, linux, základy fyziky pevné fáze.
Seznam odborné literatury
Po domluvě.
Předběžná náplň práce
State-of-the-art materiály pro produkci permanentních magnetů jsou založeny na magnetech kovů vzácných zemin jako jsou Nd a Sm-Co systémy, pak hexagonální ferity, a alnico magnety. Ty s největší účinností jsou bohužel založeny na drahých elementech jako jsou Nd, Co, Sm. Nás zde budou zajímat zejména prototypy založené na strukturách SmCo5 a Sm2Co17 startovací bod substitucí pro Sm a Co podmřížky, kdy budeme chtít tyto drahé elementy nahradit méně kritickýma jako jsou např. Ce a La. V rámci této diplomové práce budeme tedy studovat intrinsické a extrinsicke magnetické vlastnosti pomocí rozsáhlých HPC kvantově-mechanických výpočtů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The state-of-the-art materials for a production of permanent magnets are the Nd and Sm-Co based magnets, hexagonal ferrites, and alnico magnets. High-performance magnets suffer from being based on costly elements, like Nd, Co, Sm or from only moderate values of parameters defining a good permanent magnet. Our interest concerns SmCo5 and Sm2Co17 as the prototype structures – starting point for search for new phases with substitutions for Sm and Co substituted by less critical f-elements, like Ce and La. In this thesis we will investigate the intrinsic and extrinsic magnetic properties by means of large HPC quantum-mechanical calculations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK