Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fázová stabilita systému LiF-BeF2 pomocí výpočtových metod
Název práce v češtině: Fázová stabilita systému LiF-BeF2 pomocí výpočtových metod
Název v anglickém jazyce: Phase stability of LiF-BeF2 systems within the Density Functional Theory
Klíčová slova anglicky: phase stability|DFT|liqiudus solidus
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Zájem, linux, základy fyziky pevné fáze.
Seznam odborné literatury
Po domluvě.
Předběžná náplň práce
1. Student se naučí základní koncepty fyziky pevné fáze a výpočtových metod založených na teorii funkcionálu hustoty (DFT).
2. Student bude pracovat s nejnovějšími HPC klastry v IT4Innovations, včetně využití GPU karet pro výpočty.
3. Student určí fázový diagram a takzvaný eutektický bod dvou fázového systému na základě termodynamických veličin získaných pomocí kvantově-mechanických výpočtů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. The student will learn about general concepts in Condensed Matter Physics and computational methods based on the Density Functional Theory (DFT).
2. The student will acquire practical knowledge of DFT based computational codes and running them on modern supercomputers.
3. Within the project, the student will calculate the ground state and thermodynamic properties of binary LiF and BeF2 phases and their mixture.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK