Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Van der Waals heterostruktury
Název práce v češtině: Van der Waals heterostruktury
Název v anglickém jazyce: Van der Waals heterostructures
Klíčová slova: van der Waals|2D|spin-orbit interakce
Klíčová slova anglicky: van der Waals|2D|spin-orbit interaction
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Zájem, linux.
Seznam odborné literatury
Po domluvě.
Předběžná náplň práce
Dvou-dimenzionální materiály se stávají novými materiály pro nanotechnologie a funkční nanozařízení. Jedním z příkladu jsou stálé (nevolatilní) magnetické paměti jejíchž zápis je kontrolován elektrickým proudem na základě jevů jako je např. spin-orbitální interakce (SOI). V tomto projektu budeme zkoumat van der Waalsovy heterostruktury obsahující magnetickou část pro záznam a uchování dat a nemagnetickou část se silnou SOI, která dovolí pomocí tzv. spin-orbit torque kontrolovat magnetizační dynamiku, tj. čtení a zápis informací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Two-dimensional materials provide a novel building platform for nanotechnology and functional nanodevices. A very specific nanodevice is a non-volatile magnetic memory element controlled by electrical current only involving anomalous effects due to spin-orbit coupling interaction. In this project we will investigate the van der Waals heterostructures containing a magnetic part for storing the information and a non-magnetic part with strong spin-orbit coupling which allows due to spin-orbit torque a unique ability to control the magnetization dynamics, reading and writing information.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK