Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé metody ve Výpočetních Materiálových Vědách: Numerické simulace základního stavu a vlastností LiF a BeF2 pro primární okruh jaderných reaktorů
Název práce v češtině: Pokročilé metody ve Výpočetních Materiálových Vědách: Numerické simulace základního stavu a vlastností LiF a BeF2 pro primární okruh jaderných reaktorů
Název v anglickém jazyce: Advanced methods in Computational Material Science: numerical simulations of groundstate properties of LiF and BeF2 phases
Klíčová slova: ab initio kalkulace|elektronová struktura|fázový diagram
Klíčová slova anglicky: ab initio modeling|electronic structure|phase diagram
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Zájem, vše bude psáno v ENG.
Seznam odborné literatury
Po domluvě.
Předběžná náplň práce
1. Student se dozví ohledně základních konceptů fyziky pevné fáze a výpočtových metod založených na teorii funkcionálu hustoty (DFT).
2. Student získá praktické znalosti výpočetních kódů DFT a jejich běhu na moderních superpočítačích.
3. V rámci tohoto projektu, student zpočítá fyzíkální vlastnosti základního stavu binarních systémů LiF and BeF2.
4. Spolupráce s univerzitou v Bochumi, Německo.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. The student will learn about general concepts in Condensed Matter Physics and computational methods based on the Density Functional Theory (DFT).
2. The student will acquire practical knowledge of DFT based computational codes and running them on modern supercomputers.
3. Within the project, the student will calculate the ground state properties of binary LiF and BeF2 phases.
4. Co-operation with University of Bochum, Germany
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK