Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays in Experimental Economics: Labor Market Discrimination
Název práce v češtině: Eseje z experimentální ekonomie: Diskriminace na trhu práce
Název v anglickém jazyce: Essays in Experimental Economics: Labor Market Discrimination
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. Randall Filer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2022
Datum zadání: 29.09.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.09.2022
Datum a čas obhajoby: 26.03.2024 14:00
Místo konání obhajoby: CERGE-EI, JCERGE402, 402, učebna číslo 402
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2023
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2024
Oponenti: Daniel S. Hamermesh, Ph.D.
  Partha Deb, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK