Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Great power competition between the US, Russia and China in the Arctic
Název práce v češtině: Velmocenské soupeření v Arktidě mezi Spojenými státy, Ruskem a Čínou
Název v anglickém jazyce: Great power competition between the US, Russia and China in the Arctic
Klíčová slova: Arktida; soutěž velmocí; rovnováha sil; Rusko; Čína; Spojené státy americké; energetika
Klíčová slova anglicky: the Arctic; great power competition; balance of power; Russia; China; the United States; energy
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anzhelika Solovyeva, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2022
Datum zadání: 15.06.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK