Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zobecněná symetrie geometrických modelů
Název práce v češtině: Zobecněná symetrie geometrických modelů
Název v anglickém jazyce: Generalized Symmetry of Geometric Models
Klíčová slova: Triangulace
Klíčová slova anglicky: Triangulation
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Prostudujte současný stav problematiky triangularizovaných modelů se zvláštním zřetelem k výpočtu, hodnocení a možnosti využití symetrie
2. Sepište přehled nejdůležitějších otevřených problémů a na základě jejich významnosti a řešitelosti spolu s vedoucí vyberte vhodný problém pro další práci.
3. Vyzkoušejte si nějaké existující řešení a zhodnoťte jeho výhody a nevýhody.
4. Na základě hodnocení navrhněte vlastní řešení, implementujte, porovnejte a zhodnoťte dosažené výsledky.
5. Řešení a jeho výsledky publikujte na mezinárodním fóru.

Seznam odborné literatury
F.Aurenhammer, R. Klein, D.T. Lee: Voronoi Diagrams and Delaunay Triangulations, World Scientific, 2013
S.-W.Chenk et al.: Delaunay Mesh Genration, CRC Press, 2012
L.Hruda et. al.: Robust, fast and flexible symmetry plane detection based on differentiable symmetry measure, The Visual Computer 38(24)
DOI:10.1007/s00371-020-02034-w

a další podle výsledku v bodu 2 zadání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK