Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Internet governance in Putin’s Russia - a long term perspective
Název práce v češtině: Řízení Internetu v Putinově Rusku - dlouhodobá perspektiva
Název v anglickém jazyce: Internet governance in Putin’s Russia - a long term perspective
Klíčová slova: Rusko; Vladimir Putin; kybernetický prostor; měkká moc; bezpečnost; online hrozby
Klíčová slova anglicky: Russia; Vladimir Putin; cyberspace; soft power; state security; online threats
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anzhelika Solovyeva, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2021
Datum zadání: 14.10.2021
Datum a čas obhajoby: 21.09.2022 09:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK313, 313, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2022
Oponenti: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK