Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Angola’s Foreign Policy: the shift from Portugal to Soviet Russia
Název práce v češtině: Angolská zahraniční politika: posun z Portugalska do sovětského Ruska
Název v anglickém jazyce: Angola’s Foreign Policy: the shift from Portugal to Soviet Russia
Klíčová slova: Angola, MPLA, FNLA, UNITA, SSSR, Portugalsko, zahraniční politika, neoklasická geopolitika, modelová aplikace, potenciál státu, systémové podněty
Klíčová slova anglicky: Angola, MPLA, FNLA, UNITA, USSR, Portugal, foreign policy, neoclassical geopolitics, model application, state’s potential, systemic stimuli
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Nuno Morgado Valentim Albino, M.Pol.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2021
Datum zadání: 08.09.2021
Seznam odborné literatury
Books:

Harvey, Ross. “Coups, Military Rule and Autocratic Consolidation in Angola and Nigeria”, 2020, Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 9781527563407

Messiant, Christine.”1961: L’Angola colonial, histoire et société. Les prémisses du mouvement nationaliste”, Basel, P. Schlettwein Publishing, 2006, 443 p., ISBN: 3–908193–17–6.

Van Evera, Stephen. “Guide to methods for students of political science”, 1997, Cornell University Press, New York. ISBN-13: 978-0-8014-8457-5

Vines, Alex; Shaxson Nicholas; Rimli, Lisa and Heymans, Chris. “Angola. The drivers of change: an overview”, 2005, Chatham House, London

Articles:

Bender, Gerald J., and P. Stanley Yoder. “Whites in Angola on the Eve of Independence: The Politics of Numbers.” Africa Today, vol. 21, no. 4, 1974, pp. 23–37. JSTOR, <www.jstor.org/stable/4185453>.

Bras, A.R. “The “Contract” in Agostinho Neto’s Poetry”, Ufahamu: A Journal of African Studies, 11(2), 1982, <http://dx.doi.org/10.5070/F7112017235>.

Capela, José. “The International Journal of African Historical Studies”, vol. 32, no. 2/3, 1999, pp. 536–538. JSTOR, <www.jstor.org/stable/220419>.

Curto José C. “Sources for the pre-1900 population history of sub-saharan Africa: the case of Angola, 1773-1845”. In: Annales de démographie historique, 1994. pp. 319-338.

Curto, José C., and Raymond R. Gervais. “The Population History of Luanda during the Late Atlantic Slave Trade, 1781-1844”. African Economic History, no. 29, 2001, pp. 1–59. JSTOR, <www.jstor.org/stable/3601706>.

De Oliveira, Ricardo Soares. “The struggle for the state and the politics of belonging in contemporary Angola, 1975-2015”. Social Dynamics, 42:1, pp. 69-80, 2016, DOI:10.1080/02533952.2016.1151108

Dulley, Iracema and Sampaio Luisa Tui. “Accusation and Legitimacy in the Civil War in Angola”, Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology, vol. 17, e17355, 2020, <https://doi.org/10.1590/1809-43412020v17a355>.

Leão, Ana and Rupiya, Martin. “A military history of the Angolan Armed Forces from the 1960s onwards—as told by former combatants”. Evolutions & Revolutions, 2005. Academia.edu, <www.academia.edu/1091964/A_military_history_of_the_Angolan_Armed_Forces_from_the_1960s_onwards_as_told_by_former_combatants>.

Malaquias, Assis. “Angola’s Foreign Policy: Pragmatic Recalibrations”. South African Foreign Policy and African Drivers Programme, May 2011. South African Institute of International Affairs. Africanportal.org, <www.africanportal.org>.

Martins, Vasco and Cardina, Miguel. “A Memory of Concrete: Politics of Representation and Silence in the Agostinho Neto Memorial.” Kronos, no. 45, 2019, pp. 46–64. JSTOR, <www.jstor.org/stable/26916214>.

Mata, Maria Eugenia. “Interracial marriage in the last Portuguese Colonial Empire”, E-Journal of Portuguese History, 2007, vol. 5, no. 1, pp. 1-22. <www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue9/pdf/mmata.pdf>.

Megoran, Nick. “Neoclassical geopolitics”, Political Geography, May 2010, vol. 29: Iss. 4, pp. 187-189. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2009.09.001>.

Morgado, Nuno. “Neoclassical geopolitics: Preliminary theoretical principles and methodological guidelines”, Medjunarodni problemi, 2020, vol. 72: Iss. 1, pp. 129-157. <https://doi.org/10.2298/MEDJP2001129M>.

Pallister, Janis L. “Agostinho Neto: Pure Poetic Discourse and Mobilization Rhetoric”, Studies in 20th Century Literature, 1991, vol. 15: Iss. 1, Article 11. <https://doi.org/10.4148/2334-4415.1270>.

Review of African Political Economy . “The Struggle in Angola.” Review of African Political Economy, no. 5, 1976, pp. 80–94. JSTOR, <www.jstor.org/stable/3997810>.

Stevens, Christopher. “The Soviet Union and Angola.” African Affairs, vol. 75, no. 299, 1976, pp. 137–151. JSTOR, <www.jstor.org/stable/721234>.

Wheeler, Douglas L. “The Conquest of Angola - The Portuguese Conquest of Angola. By David Birmingham.” Oxford University Press; London: Institute of Race Relations, 1965. Pp. 50, Maps. 6s.” The Journal of African History, vol. 7, no. 1, 1966, pp. 162–162., DOI:10.1017/S0021853700006186.

Wu, Zhengyu. “Classical geopolitics, realism and the balance of power theory”, Journal of Strategic Studies, 2018, 41:6, 786-823, DOI: 10.1080/01402390.2017.1379398

Web:

Brennan, Carol “Neto, António Agostinho 1922–1979”. Contemporary Black Biography. Encyclopedia.com. 17 Jun. 2021 <https://www.encyclopedia.com>.

Encyclopedia.com, “Roberto, Holden”. Contemporary Black Biography. Encyclopedia.com. 17 Jun. 2021 <https://www.encyclopedia.com>.

Johnson, Anne “Savimbi, Jonas 1934– .” Contemporary Black Biography. Encyclopedia.com. 18 Jun. 2021 <https://www.encyclopedia.com>.

Moorman, Marissa J. “Propaganda in Portugal’s colonies: lessons for the West today”. The Conversation, 2017. <https://www.theconversation.com>.

Thornton, John Kelly and Clarence-Smith, William Gervase. “Angola”. Encyclopedia Britannica, 10 Mar. 2021, <https://www.britannica.com/place/Angola>.

Other sources:

Morgado, Nuno, 2017, “Towards the New World Order? A geopolitical study of NeoEurasianism and Meridionalism.” Ph.D. Thesis, Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na změny angolského politického směru v polovině 20. století. Poskytuje vysvětlení přechodu z vlivu Portugalska v Angole, zejména na sovětské Rusko. Práce také seznamuje čtenáře s historií Angoly před a krátce po získání nezávislosti. Jádro práce tvoří analýza zahraniční politiky prováděná prostřednictvím modelové aplikace, která pomohla hluboce porozumět logickým rozporům ve zmíněné změně. Model zahrnuje analýzu potenciálu státu prostřednictvím neoklasické geopolitiky a využívá geopolitické faktory jako systémové podněty a vnímání a kapacity geopolitického agenta za účelem provádění analýzy zahraniční politiky. Diskutuje se o motivacích a ideologii předních osvobozeneckých hnutí MPLA, FNLA a UNITA s cílem poskytnout zasvěcený pohled na politický design státu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on the pivot in Angolan political direction in the middle of the 20th century. It provides an explanation to the switch from Portugal’s influence in Angola to Soviet Russia in particular. The thesis introduces the reader to a background of history of Angola before and shortly after the independence. The core of the thesis consists of a foreign policy analysis performed through model application, which helped profoundly understand the logical inconsistencies in the mentioned shift. The model includes state’s potential analysis through neoclassical geopolitics and uses geopolitical factors as systemic stimuli and the geopolitical agent’s perceptions and capacities in order to perform the foreign policy analysis. The motivations and ideology of the leading liberation movements MPLA, FNLA and UNITA are discussed in order to give an insider view of the state’s political design.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK