Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza změn ve věkové struktuře obyvatelstva ve vybraném regionu za využití standardních i alternativních ukazatelů
Název práce v češtině: Analýza změn ve věkové struktuře obyvatelstva ve vybraném regionu za využití standardních i alternativních ukazatelů
Název v anglickém jazyce: Analysis of changes in the age structure of the population in the selected region using standard and alternative indicators
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Analýza změn ve věkové strukturě obyvatelstva pro vybraný region (vybrané státy světa, státy Evropy, resp. její části i regiony jako např. regiony států V4 apod. - tj. možnost vypsání vícero prací pro různé oblasti) za použití standardních (chronologických) i alternativních (prospektivních) ukazatelů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK