Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deployment and proliferation of Turkish UAVs and their impact on regional balance of power
Název práce v češtině: Nasazení a šíření tureckých dronů a jejich dopad na regionální rovnováhu sil
Název v anglickém jazyce: Deployment and proliferation of Turkish UAVs and their impact on regional balance of power
Klíčová slova: turecké bezpilotní letouny; mocenská rovnováha; Libye; Sýrie; Turecko; regionální mocenská rovnováha
Klíčová slova anglicky: Turkish UAVs; balance of power; Libya; Syria; Turkey; regional balance of power
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Angelika Suchanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2021
Datum zadání: 18.07.2021
Datum a čas obhajoby: 26.01.2023 11:40
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK313, 313, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:01.01.2023
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2023
Oponenti: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK