Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Legendrian submanifolds in high-dimensional contact topology
Název práce v češtině: Legendreovy podvariety ve vysokodimenzionální kontaktní topologii
Název v anglickém jazyce: Legendrian submanifolds in high-dimensional contact topology
Klíčová slova: kontaktní topologie|Legenreovy podvariety|Legendrovský součin|augmentace Čekanovovy-Eliašbergovy algebry
Klíčová slova anglicky: contact topology|Legendrian submanifolds|Legendrian product|augmentations of Chekanov-Eliashberg algebra
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Roman Golovko, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Filip Strakoš - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2022
Datum zadání: 24.01.2022
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.01.2022
Datum a čas obhajoby: 14.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2022
Oponenti: Dr. Re O'Buachalla, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student nastuduje základy teorie Legendréových podvariet (2n+1)-kontaktních varier. Hlavním cílem je naučit se invarianty Legendréových podvariet dimenzi > 1 a udělat nějaké výpočty.


The student will study the theory of Legendrian submanifolds of a contact manifold of arbitrary odd dimension. The main goal is to learn about invariants of Legendrian submanifolds of dimension > 1 and to perform certain computations.
Seznam odborné literatury
H. Geiges, An introduction to contact topology, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

T. Ekholm, J. Etnyre, and M. Sullivan, The contact homology of Legendrian submanifoldsin R2n+1, J. Differential Geom., 71(2) (2005) 177–305.

T. Ekholm, J. Etnyre, and M. Sullivan, Legendrian contact homology in P×R, Trans. Amer. Math. Soc., 359(7) (2007) 3301–3335.

G. Dimitroglou Rizell and R. Golovko, On Legendrian products and twist spuns, (joint Georgios Dimitroglou Rizell), Algebraic & Geometric Topology, 21-2 (2021), 665–695.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK