Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj techniky separace a identifikace glykopeptidů pomocí chromatografie a hmotnostní spektrometrie pro klinické účely
Název práce v češtině: Rozvoj techniky separace a identifikace glykopeptidů pomocí chromatografie a hmotnostní spektrometrie pro klinické účely
Název v anglickém jazyce: Development of chomatography-mass spectrometry technique for separation and identification of glycopeptides applicable in clinical practice
Klíčová slova: separace glykopeptidů, hmostnostní spektrometrie
Klíčová slova anglicky: glycopeptide separation, mass spectrometry
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2020
Datum zadání: 27.10.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:26.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2022
Oponenti: Mgr. Zdeněk Kukačka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
-
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK