Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev
Název práce v jazyce práce (slovenština): Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev
Název práce v češtině: Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev
Název v anglickém jazyce: Characterization and focusing of capillary-discharge XUV-laser beam for purposes of thin-film deposition
Klíčová slova: ablace, PLD, XUV laser
Klíčová slova anglicky: ablation, Pulsed Laser Deposition, XUV laser
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2020
Datum zadání: 29.09.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.09.2020
Datum a čas obhajoby: 02.11.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.10.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:29.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.11.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK