Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Glaciální relikty u lišejníků
Název práce v češtině: Glaciální relikty u lišejníků
Název v anglickém jazyce: Glacial relicts in lichens
Klíčová slova: glaciální relikty, lišejníky, symbióza
Klíčová slova anglicky: glacial relicts, lichens, symbiosis
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Steinová, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce má za úkol přinést ucelený přehled o problematice glaciálních reliktů mezi lišejníky. Mimo obecného popisu glaciálních reliktů by v práci mělo být shrnuto současné poznání o výskytu známých glaciálních reliktů mezi lišejníky s důrazem na (střední) Evropu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK