Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Legendrovské uzly
Název práce v češtině: Legendrovské uzly
Název v anglickém jazyce: Legendrian knots
Klíčová slova: Contact vector space, Legendrian knot, Legendrian isotopies and Legendrian Reidemeister moves, classical invariants of Legendrian knots
Klíčová slova anglicky: Contact vector space, Legendrian knot, Legendrian isotopies and Legendrian Reidemeister moves, classical invariants of Legendrian knots
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Roman Golovko, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
(1) The notion of contact vector space
(2) The notion of Legendrian knot
(3) Legendrian isotopies and Legendrian Reidemeister moves
(4) Legendrian approximation
(5) Classical invariants of Legendrian knots
Seznam odborné literatury
J. B. Etnyre, Legendrian and transversal knots, Handbook of knot theory, Elsevier B. V., Amsterdam, 2005, pp. 105–185.
H. Geiges, An introduction to contact topology; Volume 109 of Cambridge studies in advanced mathematics. Cambridge University Press. 2008
Předběžná náplň práce
Contact structures on manifolds and Legendrian knots in them are very natural objects, born over two centuries ago, in the work of Huygens,Hamilton and Jacobi on geometric optics and work of Lie on partial differential equations. They touch on diverse areas of mathematics and physics, and have deep connections with topology and dynamics in low dimensions
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Contact structures on manifolds and Legendrian knots in them are very natural objects, born over two centuries ago, in the work of Huygens,Hamilton and Jacobi on geometric optics and work of Lie on partial differential equations. They touch on diverse areas of mathematics and physics, and have deep connections with topology and dynamics in low dimensions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK