Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium antioxidačních vlastností rajčete ošetřeného oomycetou Pythium oligandrum
Název práce v češtině: Studium antioxidačních vlastností rajčete ošetřeného oomycetou Pythium oligandrum
Název v anglickém jazyce: Antioxidant properties of tomato plants treated by oomycete Pythium oligandrum
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Testování aktivity antioxidačních enzymů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK