Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Houbové choroby dřevin a epifytické lišejníky
Název práce v češtině: Houbové choroby dřevin a epifytické lišejníky
Název v anglickém jazyce: Fungal diseases of wood/trees and epiphytic lichens
Klíčová slova: Trees, Fraxinus, Ulmus, Oak, Castanea, Hymenoscyphus fraxineus, changes, literary search
Klíčová slova anglicky: Trees, Fraxinus, Ulmus, Oak, Castanea, Hymenoscyphus fraxineus, changes, literary search
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
LIterární rešerše na téma houbové choroby dřevin a epifytické lišejníky. V poslední době např. napříč Evropsou hynou jasany kvůli napadení chorobou Hymenoscyphus fraxineus, dříve docházelo k hromadných úhynům jilmů (grafiózy) či kaštanovníků. Jaký je vliv chřadnutí stromů na epifytické lišejníky? Co říkají studie o náhradních útočištích, ovlivnění populací druhů? Je umírající strom pro epifyty lepším hostitelem, nebo naopak?
Literární rešerše podle pravidel Bi-sekce na Př F Uk.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK