Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hynutí jasanů a lišejníky
Název práce v češtině: Hynutí jasanů a lišejníky
Název v anglickém jazyce: Dying of common ash trees and lichens
Klíčová slova: Hymenoscyphus fraxineus, Fraxinus, epiphytic lichens, changes, endangered lichens
Klíčová slova anglicky: Hymenoscyphus fraxineus, Fraxinus, epiphytic lichens, changes, endangered lichens
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
V posledních deseti letech se lavinovitě rozšířila choroba jasanů Hymenoscyphus fraxineus (H. albidus), která má za následek hynutí jasanů napříč Evropou. Jasany, díky své úživné borce, hostí mnoho druhů lišejníků. Práce má za cíl využít data z dlouhodobého snímkování epifytů na jasanech v Českém Švýcarsku, dále vlastní snímkování k zhodnocení, jaký vliv má hynutí stromů či jejich větší či menší degracace, na epifytické lišjekníky. Na mnoha místech totiž jasany nějaký čas odolávají a jejich hynutí není tak rychlé.
Práci by měla předcházet literární rešerše na téma Houbové choroby a epifytické lišejníky (bakalářská práce).
Co bude náplní práce?
o sběr lišejníků v terénu (zejména České Švýcarsko), následně i jiné plochy dle rešerše.
o práci v laboratoři: určování lišejníků
o vyhodnocení získaných dat a dat shromážděných z předchozích výzkumů a jejich interpretace
Co si odnesete?
· Získáte schopnost samostatně (ale s podporou) vědecky uvažovat a pracovat
· Naučíte se optimalizovat nové metodické postupy, naučíte se určovat lišejníky
· Získáte zkušenost s laboratorními metodami, které využijete i v jiných odvětvích
· Naučíte se získaná data vyhodnotit a následně interpretovat
· Při sběru materiálu se dostanete na krásná místa
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK