Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Metabolické přeměny flavonoidů střevní mikroflorou
Název práce v češtině: Metabolické přeměny flavonoidů střevní mikroflorou
Název v anglickém jazyce: Metabolic conversion of flavonoids by gut mirobiota
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2019
Datum zadání: 15.12.2019
Konzultanti: Ing. Jakub Mrázek, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Metabolické testy s fekálními vzorky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK