Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Potravní doplňky jako modulátory biotransformace xenobiotik
Název práce v češtině: Potravní doplňky jako modulátory biotransformace xenobiotik
Název v anglickém jazyce: Food supplements as modulators of xenobiotic biotransformation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Sledování vlivu sekvenčního nebo sumultální podání modulátoru a xenobiotika u experimentálního objektu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK