Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza prahových hodnot srážek způsobujících mělké svahové deformace
Název práce v češtině: Analýza prahových hodnot srážek způsobujících mělké svahové deformace
Název v anglickém jazyce: Analysis of rainfall thresholds triggering shallow landslides
Klíčová slova: mělce založené sesuvy, analýza srážek, prahové hodnorty
Klíčová slova anglicky: shallow landslides, rainfall analysis, thresholds
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2019
Datum zadání: 15.10.2019
Předběžná náplň práce
V první fázi proběhne rešerše literatury na téma typy prahových hodnot srážek pro vznik a vývoj mělkých sesuvů. V další fázi budou analyzovány jednotlivé lokality výskytu mělkých sesuvů, u kterých je dostatečné mnižství kvalitních srážkových dat a bude možné analyzovat jednotlivé typy příčinných srážek včetně indexu předchozích srážek.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK